Részvénytársaság

Arészvénytársaság, röviden rt., egy tőkeegyesítő társaság, alapítható és működtethető zártkörben és nyilvánosan.

A hitelezőkkel szemben a részvénytársaság részvényeseinek nem áll fenn felelőssége, ezért csak jelentős alaptőkével alapítható. A részvénytársaságnak rendelkeznie kell egy bizonyos, a törvényben meghatározott mértékű alaptőkével, amely valójában az összes részvény névértékének összege. A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb 5 millió forintnál, a nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje pedig nem lehet kevesebb 20 millió forintnál.

 

Az általános jogszabályokról egy kicsit:

 

Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek a részvényei az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott feltételek szerint részben, vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra.

Nyilvánosan működő részvénytársaság, röviden nyrt., olyan cég, amelynek a részvényei egészben vagy részben az értékpapírra vonatkozó szabályok betartásával, nyilvános eljárásban, részvényjegyzés útján kerülnek forgalomba. A részvény nyilvános forgalomba hozatalának előkészítésével és lebonyolításával a kibocsátó köteles befektetési szolgáltatót megbízni. A nyilvános forgalomba hozatali eljárás során a kibocsátó köteles a PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által előzetesen jóváhagyott, kibocsátási tájékoztatót és nyilvános ajánlattételt (hirdetményt) közzétenni.

 

Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették.

 

Tilos a zártkörűen működő részvénytársaság részvényeseit, illetve jegyzett tőkéjét nyilvános felhívás útján gyűjteni.

 

Az összes részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje. Tilos a részvények névértéken aluli kibocsátása, az semmis.

Ez a társasági forma főleg a kisebb cégekre jellemző, illetve a nagy multinacionális cégek országos leányvállalataira, ahol nem szeretnék még azt sem, ha a részvényesi kör egy kis része cserélődne bizonyos időközönként.

 

A részvénytársaság legfőbb szervezete: a Közgyűlés.

Felügyelőbizottság, auditbizottság, könyvvizsgáló a nyilvános részvénytársaságnál kötelező, a zárt részvénytársaság esetében ellehet térni.

 

Az alaptőkét lehet felemelni, leszállítani, de mindenképpen a közgyűlés összehívása kötelező.

Alaptőke emelés lehetséges még az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvények forgalomba hozatalával.

 

A részvénytársaságok átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozóan külön szabályok vannak. Valamint megszűnhet jogutód nélkül.

 

Írjon nekünk!