Egy kis adónaptár

A különböző bejelentkezések során vannak határidők, de ezen felül még figyelni kell a közbeni esedékes egyéb bevallási, bejelentési, fizetési határidőkre is, mint például a járulékbevallás, ÁFA bevallás. A következőkben egy egyszerűsített adónaptár összeállításával segítünk Önnek, hogy mindig naprakész legyen!

 

  1. Általános forgalmi adó – ÁFA

Az Art. szerint az általános forgalmi adóról

  • a havi adó megállapításra kötelezett adózó a tárgyhót követő 20-áig

  • a negyedéves adó megállapításra kötelezett adózó a tárgynegyedévet követő hó 20-áig

  • az éves adó megállapításra kötelezett adózó az adóévet követő év február 25-éig

nyújtja be adóbevallását és fizeti meg az adó nettó, elszámolandó összegét, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az ÁFA havi, negyedéves vagy éves bevallási és elszámolási időszakát a tárgyévet megelőző második év adatai határozzák meg. Az újonnan alakult és az ÁFA alá bejelentkezett adózók negyedéves bevallási és elszámolási kötelezettséggel kell a beszámolót és az elszámolást megtenni.

 

  1. Társasági Adó – TAO

A társasági adó alanya az adóbevallással egyidejűleg az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra társasági adóelőleget vall be. Az adózónak a társasági adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tennie és az adót megfizetnie, illetve ettől az időponttól visszaigényelnie.

 

  1. Helyi iparűzési adó – HIPA (IPA)

Az iparűzési adót a társasági adóval egy időben, a tárgyévet követő május 31-i határidővel kell bevallani. Ha kezdő vállalkozó, először ekkor kell csak adót fizetnie. Vállalkozása köteles az előlegfizetési időszakara adóelőleget megfizetni. Az első előleg részletét tárgyév szeptember 15-éig, a második részletet a tárgyévet követő március 15-éig kell megfizetni.

 

  1. Járulékok

 

A munkáltató, a kifizető, az egyéni vállalkozó az általa levont járulékokat, az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig vallja be, és utalja át.

 

Írjon nekünk!